Fra tirsdag den 22. april standser fjerntogene igen på Nørreport. Efter otte måneders gennemgribende renovering af fjerntogsperronen, kører der nu igen Øresundstog, IC-tog og regionaltog til og fra Danmarks travleste station.
 
Når det første tog standser ved perronen kl. 04.53 vil passagererne møde en helt forandret perron med langt bedre ventilation.

 
Vi vender nu ensretningen i Tornebuskegade og det kan have betydning for dig, hvis du får fx får vareleverancer eller kører som beboer ved...
Nu går Ny Nøreport igang med byggeriets sidste etape, der løber frem til årsskiftet 2014/15, hvor hele den omfattende ombygning af...