Overvejer du kontorfællesskab?

Et kontorfællesskab er den helt rigtige løsning for mange – enten som en permanent måde at have virksomhed på eller som et skridt på vejen til egne lokaler. Her kan du læse om fordelene ved at bo i et sådant fællesskab.

Et kontorfællesskab er i bund og grund en række virksomheder, der slår pjalterne sammen og deler et lokale – og det kan gøres på mange måder. Den mest bekvemme måde er ved at leje sig ind i et af de mange veletablerede kontorfællesskaber, hvor tingene fungerer.


Det er som regel større lejemål, hvor en udlejer driver et kontorhotel – dvs., lejer arbejdsplader, lokaler, mødelokaler osv. ud til større eller mindre virksomheder. Alle, der har prøvet at have egne lokaler til en virksomhed, ved, at der kan være meget arbejde forbundet med at have lokalerne – depositum, rengøring, internetforbindelse, møblement, telefoner, kaffe osv. I et stort kontorfællesskab slipper man for mange af disse opgaver.

Det er typisk udlejeren, der står for møblement, reception, telefoner og vedligeholdelse. Det betyder, at den enkelte virksomhed får mulighed for at fokusere på det vigtige – nemlig forretningen.

Udvid forretningen i et kontorfællesskab

Holder din virksomhed til i et kontorfællesskab, har du gode muligheder for at udvide din forretning på to måder. For det første giver et kontorfællesskab – eller kontorhotel som det også kaldes – optimale muligheder for at netværke med andre virksomheder, der bor under samme tag. Det er således ikke uvant at se, at virksomheder, der bor under samme tag, bruger hinanden til at løse opgaver for sig selv og hinandens kunder. Ydermere så giver et fællesskabet helt bogstaveligt mulighed for at udvide forretningen, hvis den vokser – der kan lejes ekstra arbejdspladser til eller et ekstra eller større lokale.

Ordet kontorfælleskab kan måske for nogle give associationer til 1970’erne bofællesskaber med fælles rod i køkkenet og anarki. Men professionelle kontorfællesskaber drives som hoteller, hvor virksomhederne lejer sig ind for at få en professionel ramme til at koncentrere sig om det forretningsmæssige.

En klar fordel ved at bo i et af de mange kontorfællesskaber er, at man kan komme til at bo på gode og flotte adresser, fordi der er flere virksomheder, der går sammen. Og så deles man om receptionist, rengøring osv., så udgiften alt i alt bliver reduceret i forhold til at skulle drive det hele enkeltvis i egne lokaler.